Det är ganska tråkigt att gå till kyrkan!

Jag har nog aldrig varit någon hängiven kyrkobesökare och lär aldrig bli det heller. Har besökt en hel del olika samfund under årens lopp. Allt ifrån Guds eld till Sjudedagsadventisterna. Det är i stort sätt liknande struktur på mötet, oavsett vilken församling du besöker. Välkommen, kort inledningsord, ev. en betraktelse. Union sång, alternativt solosång av …